Фото галерија: Османи на министерскиот состанок САД-Јадранската Повелба (А5)

Слика 1
Слика 2
Слика 3