Фото галерија: Заврши првиот дел од Стратешки дијалог Северна Македонија – САД

Слика 1