Промоција на поштенска марка по повод 25-годишнината од ВДO помеѓу Северна Македонија и САД

22 декември 2020
undefined