ПРОТОКОЛ од Првиот состанок на Меѓувладината комисија меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија и препораките на Заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања, кои се однесуваат на истиот

15 август 2022

ПРОТОКОЛ од Првиот состанок на Меѓувладината комисија меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија, основана врз основа на член 12 од Договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, потпишан на 1 август 2017 година во Скопје, што се одржа во Софија на 10 јуни 2019 година на следниот ЛИНК

Препораки на Заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања усвоени од страна на Заедничката меѓувладина комисија формирана согласно Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија на следниот ЛИНК